So sánh sản phẩm

ĐỘ RỌI LÀ GÌ? CÔNG THỨC TÍNH ĐỘ RỌI VÀ ĐỘ RỌI TIÊU CHUẨN

Ngày đăng : 14:37:57 14-05-2019
Độ rọi là quang thông trên một đơn vị diện tích, có thể hiểu nôm na, đó là đơn vị biểu thị độ sáng tại một điểm. Dưới đây là một số ví dụ về độ rọi trên thực tế.

CÔNG THỨC TÍNH ĐỘ RỌI

Người ta tính độ rọi bằng công thức: E=Φ/S, đơn vị đo độ rọi là lux. Quan hệ giữa độ rọi và cường độ sáng Xét một điểm M nằm trên mặt phẳng S cách nguồn sáng O một khoảng r, góc giữa OM và pháp tuyến O đến mặt phẳng S là alpha. Độ rọi ngang tại điểm M được tính là: E= (Iα x cos α)/r2 Như vậy, cường độ sáng chỉ phụ thuộc phương, không phụ thuộc khoảng cách. Độ rọi phụ thuộc phương và giảm theo bình phương khoảng cách.

 

Để xác định lượng đèn cần chiếu sáng thì độ rọi tiêu chuẩn và diện tích phòng là 2 yếu tố cơ bản và được tính theo công thức.


Trên mỗi bóng đèn led đều có thông số độ rọi, bạn chỉ cần áp dụng đúng công thức trên tương ứng với diện tích và độ rọi tiêu chuẩn của phòng là sẽ ra được số lượng bóng cần dùng. 

Tags: